اخبار ديزل مان

                  

دزباره ما

گروه بازرگانی و تجاری دیزلمان در سال 1363 با هدف تهیه و توزیع قطعات یدکی وسائل نقلیه سنگین شامل قطعات بدنه و لوازم و قطعات موتوری ،فعالیت خود را اغاز نمود.
این مجموعه با بهره گیری از تجارب و تخصص مدیران و بکارگیری پرسنل کارآزموده از گذشته تاکنون به عنوان یکی از پیشتازان این عرصه ،سعی در تحقق اهداف موسسین و مدیران آن که همانا تهیه سفارشات و رفع نیاز مشتریان،از تولیدکنندگان خارجی و داخلی و در نهایت رضایتمندی آنها نموده است.